Yvon Golbach

Expert arbeidsmarktvernieuwing | Corporate trainer | ICF certified coach

Yvon Golbach, eigenaar en expert op het gebied van duurzame performance en het welzijn van menselijk kapitaal in organisaties. Jarenlang was zij in de corporate omgeving verantwoordelijk voor energie management, mentaal welzijn en corporate wellness. Yvon kan als geen ander inzicht geven in hoe men binnen organisaties een cultuur creëert en persoonlijk leiderschap toont om onder hoge druk te kunnen presteren en excelleren, zonder dat dit ten koste gaat van individueel geluk en gezondheid op de lange termijn. Daarnaast is zij ook internationaal Corporate Athlete Trainer, ICF certified coach en Nederlandse partner van TalentLogiQs, spin off van de universiteit Antwerpen en leider op gebied evidence based HR intelligence. Gezamelijk vertalen we de laatste wetenschappelijke inzichten naar impactvolle oplossingen voor organisaties en hun mensen