Aanbod > Career development > HR Advies > Evidence based HR analytics: Career Fitness Profiler

Evidence based HR analytics: Career Fitness Profiler

Waarom zou je HR analytics gebruiken?

Wanneer een organisatie gebruik gaat maken van data-analyse, neemt de kwaliteit en waarde van beslissingen toe. Het biedt het management objectieve handvaten voor het bepalen van de richting en de strategie. De beste beslissingen zijn gebaseerd op een combinatie van objectieve data en de menselijke interpretatie ervan.

De Career Fitness Profiler is een krachtig en compleet instrument om personeelsgerichte HR-processen zoals loopbaanbegeleiding, coaching, horizontale & externe mobiliteit, successieplanning, vitaliteit en het ontwikkelen van loopbaancompetenties te faciliteren en te analyseren. Data en aparte deelrapporten zijn beschikbaar en kunnen ingezet worden voor organisatie steekproeven en HR analytic tool voor betere beslissingen aangaande uw personeelsbeleid.

De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd aan de Universiteit Antwerpen door Dr. Wouter Van Bockhaven en Prof. dr. Jesse Segers.

Hieruit ontstond TalentLogiQs als spin off die in samenwerking met Thalento® de Career Fitness Profiler ontwikkelde waarmee deze vragenlijst als visueel krachtige rapport and HR data tool beschikbaar kwam.

De Career Fitness Profiler rapporten zullen acties aansturen die een impact hebben op het succes van zowel werkgever als werknemer.

Waarvoor wordt de Career Fitness Profiler gebruikt?

 • Het voeren van loopbaandialogen met uw medewerkers
 • Begeleiding en empowerment van medewerker mobiliteit
 • Kwantitatieve successie planning waarin het individueel perspectief word meegenomen
 • Individuele of groeps outplacement trajecten
 • Coaching van jonge talenten in de ontwikkeling van een uitgekristalliseerde visie op hun carrière
 • Coaching van mensen op een kruispunt in hun carrière vanuit een waarde gedreven perspectief
 • In dienst nemen van nieuwe medewerkers, rekening houdend met de fit met de cultuur en organisatie
 • De belangen van de organisatie in evenwicht brengen met die van de medewerkers
 • Het tijdig opsporen van energielekken bij medewerkers en voorkomen van stress gerelateerde ziekten

Alle individuele data tezamen kunnen ingezet worden om op organisatieniveau data driven beleid en interventies mogelijk te maken

 

Welk data wordt er gemeten?

De vragenlijst meet drie hedendaagse kaders voor loopbaanmanagement die individueel of op organisatie niveau inzicht geven rond:

 1. Loopbaanwaarden (Loopbaan focus)
 2. Loopbaan attitudes (zelfsturend vermogen)
 3. Energie-stressbalans (loopbaan energie)

Bovendien worden ze samengevoegd tot een indexscore die bekend staat als de Career Fitness Index.

De CFI staat voor het vermogen om carrièrecompetenties te ontwikkelen, zich aan te passen en de loopbaan zelf te sturen naar contexten die passen bij de persoonlijke carrièrebehoefte en energie van uw medewerkers.

Interessant? Wij bieden een driedaagse certificeringstraining voor professionals die de Career Fitness Profiler of het carrièremodel in hun praktijk willen integreren. Neem vrijblijvend contact met ons op rond mogelijkheden.

Meer informatie

1. Loopbaanwaarden

De Carrière Fitness Profiler meet 12 Carrièrewaarden.

– Wat drijft mensen in hun carrière?
– Waar krijgen ze de motivatie om hun werkdag te beginnen?
– Wat onthullen de waarden over de noodzakelijke voorwaarden om de volgende carrièrestap tot een succes te maken?

Carrièrewaarden geven een beeld van de drijfveren voor persoonlijk loopbaansucces.

55 Mogelijke valkuilen waarschuwen de respondent voor mogelijke loopbaangevaren.

Wetenschappelijk
Items en vragen: 12 factoren in 56 items
Betrouwbaarheid & geldigheid
Betrouwbaarheid: alfa > 0,755; CR > 0,703
Geldigheid: CFI = 0,925; TLI = 0,914; RMSEA = 0,048
Scoren: STEN
Duur: de sessie is niet tijdsgebonden, het duurt gemiddeld 15′.

2. Loopbaanattitudes

Het vermogen om de eigen loopbaan te managen is een belangrijke voorspeller van persoonlijk loopbaansucces in de huidige context van inzetbaarheid.
Zelfmanagement in loopbanen bestaat uit vier houdingen:

– Aanpassingsvermogen
– Doel en waardengedrevenheid
– Proactiviteit
– Mobiliteit

Loopbaanattitudes bieden een beeld van de mate waarin een individu in staat is om zijn eigen loopbaan zelfstandig te sturen.
Onderzoek heeft aangetoond dat deze houdingen kunnen worden ontwikkeld.

Wetenschappelijk

Items en vragen: 4 factoren in 26 items
Betrouwbaarheid & geldigheid
Betrouwbaarheid: alfa > 0,605; CR > 0,657
Geldigheid: CFI = 0,966; TLI = 0,933; RMSEA = 0,059
Scoren: STEN
Duur: de sessie is niet tijdsgebonden, het duurt gemiddeld 8′.

3. Energie Stress balans

In welke mate zet de huidige functie en de context van het werk uw medewerkers of coachees onder druk? Optimale uitdaging stimuleert betrokkenheid. Langdurige ‘overstretching’ of ‘understretching’ van individuele capaciteiten zijn recepten voor burn-out of burn-out.

De Energy-Stress balans geeft aan in welke mate mensen beschikken:

– Professioneel Zelfvertrouween
– Veerkracht
– Optimisme
– Hoop

De Energy-Stress balans houdt het tempo van de carrière in de gaten en identificeert de behoefte aan ondersteuning in geval van nood.

Wetenschappelijk

Items en vragen: 4 factoren in 24 items
Betrouwbaarheid & geldigheid
Betrouwbaarheid: Cronbach alfa > 0,645; Composiet betrouwbaarheid (Rho) > 0,761
Geldigheid: CFI = 0,977; TLI = 0,968; RMSEA = 0,031
Scoren: STEN
Duur: de sessie is niet tijdsgebonden, het duurt gemiddeld 7′.

Algemene opmerkingen
De drie kaders kunnen samen of afzonderlijk worden toegepast.

Hoewel het instrument van toepassing is op meer dan outplacement en klassieke loopbaanbegeleiding, mag het nooit gebruikt worden voor evaluatiedoeleinden.

Talen:

 • Nederlands (België)
 • Nederlands (Nederland)
 • Engels (UK)
 • Engels (VS)
 • Frans (België)
 • Frans (Frankrijk)
 • Duitser

Versies:

 • Professioneel
 • (Nascent) Ondernemer
 • Praktisch opgeleiden
 • Outplacement
 • Student