test
Aanbod > Duurzame inzetbaarheid > Training > Certificeringstraining Career Fitness Profiler

Certificeringstraining Career Fitness Profiler

De Career Fitness Profiler is een product van TalentLogiQs en is een krachtig en compleet instrument om personeelsgerichte HR-processen zoals loopbaanbegeleiding, coaching, horizontale & externe mobiliteit en het ontwikkelen van loopbaancompetenties te faciliteren. De aparte deelrapporten zijn ook beschikbaar en kunnen ingezet worden voor organisatie steekproeven en als HR analytic tool.

De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd aan de Universiteit Antwerpen door Dr. Wouter Van Bockhaven en Prof. dr. Jesse Segers (rector SIOO).

In samenwerking met Thalento® kreeg het een marktleidende gebruikerservaring, met visueel krachtige rapporten.

De Career Fitness Profiler rapporten zullen acties aansturen die een impact hebben op het succes van zowel werkgever als werknemer.

Waarvoor wordt het gebruikt?

De Career Fitness Profiler wordt aangevraagd voor/om:

 • Loopbaandialogen te voeren met getalenteerde personen
 • Begeleiding en empowerment van werknemersmobiliteit
 • Individuele of groepsoutplacementtrajecten
 • Coaching van jonge talenten in de ontwikkeling van een uitgekristalliseerde visie op de carrière
 • Coaching van mensen op een kruispunt in hun carrière vanuit een waardengedreven perspectief
 • Intrinsieke herintreding van seniorenpopulaties met hun loopbaan
 • In dienst nemen van nieuwe medewerkers, rekening houdend met de fit in de organisatie
 • De belangen van de organisatie in evenwicht brengen met die van de medewerkers
 • Het tijdig opsporen van energieverlies en plotselinge stressgerelateerde ziekten

 

Wil je eens een test rapport inzien? Download hier een voorbeeldrapport. Ook is het uiteraard mogelijk de test zelf eens te proberen, daarvoor kun je contact met ons opnemen, dan sturen wij je een link om de Career Fitness Profiler in te vullen en plannen we een gesprek in om de test en de certificeringstraining te bespreken.

Na deze Certificerings training:

 • Heb je een breder perspectief op hedendaags carrièrebeheer en je begrijpt hoe hedendaagse carrières verschillen van de meer traditionele carrières;
 • Heb je en duidelijk beeld van hoe talent- en loopbaanbegeleidingspraktijken kunnen worden afgestemd op hedendaagse uitdagingen;
 • Ken je de kaders en wetenschappelijke modellen die aan de basis liggen van Career Fitness Profiler;
 • Weet je hoe de verschillende rapporten van de Career Fitness Profiler geïnterpreteerd moeten worden;
 • Ben je in staat om feedback te geven op basis van de Carrière Fitness Profiler aan de respondent of cliënt;
 • Heb je ontwikkelingstips tot jouw beschikking voor jouw coachees;
 • Weet je hoe je de Career Fitness Profiler in uw dagelijkse praktijk kunt inzetten.

Voor wie?

Carrièrecoaches, persoonlijke, life- & executive coaches die op zoek zijn naar een wetenschappelijk onderbouwde tool die diepte, inzicht en structuur biedt in de vroege stadia van een coachingstraject gericht op oriëntatie en het in kaart brengen van ontwikkelingspunten.

Outplacers die niet alleen geïnteresseerd zijn in het vinden van een nieuwe baan voor hun klanten, maar hen ook zelfinzicht, richting en handvaten willen geven in hun persoonlijke ontwikkeling.

HR-specialisten die op zoek zijn naar een analytische oplossing voor interne verandering, mobiliteit en inzetbaarheid die verder gaat dan betrokkenheidsenquêtes, een oplossing die zorgt voor actie. Zij willen deze tools gebruiken voor hun interne gesprekken met medewerkers en bij talent review sessies

Recruiters die het persoonlijke perspectief op de loopbaan willen integreren in assessments en beoordelingsrapporten.

Programma

Tijdsbelasting; 3 dagen inclusief examen plus huiswerkopdrachten.

Dag 1

 • Veranderende loopbaancontext
 • De traditionele carrière versus de hedendaagse carrière
 • Subjectief carrièresucces: theorie + oefeningen
 • Carrière-attitudes: theorie + oefeningen
 • Energie-stressbalans: theorie + oefeningen

Dag 2

 • Carrière Fitness Metrics
 • Oefeningen met interpretatie
 • Geldigheid en betrouwbaarheid
 • Oefeningen op feedback
 • Hoe de Career Fitness Profiler te gebruiken in de dagelijkse praktijk

Dag 3

 • Programma op basis van vragen die de deelnemers hebben voorbereid
 • Certificeringtest (2 uur)

Prijs; €2700 ex BTW.

Wij geven deze training zowel incompany voor HR professionals en loopbaancoaches als op open inschrijving.

De data voor de training in 2020 zijn als volgt:

Dag 1: 19 maart 

Dag 2: 26 maart

Dag 3: 4 juni (examen)