Aanbod > Career development > Training > Career Discovery Leidinggevenden

Career Discovery Leidinggevenden

Het is duidelijk, loopbanen zijn niet meer door organisatie te managen maar het individu dient zelf aan het stuur van zijn loopbaan te gaan staan. Daarin is het steeds belangrijker dat medewerkers inzicht hebben in hun talenten, levensfase en wat voor hen persoonlijk loopbaansucces betekent. Zodat zij kunnen meebewegen, en een duurzame loopbanen creëren die aansluiten bij de medewerker zelf en de doelen van de organisatie. Als leidinggevende heb je een ondersteunende en faciliterende rol naar je medewerker in dit proces.

De Couragous Careers workshop is gebaseerd is op de nieuwste wetenschappelijke referentiekaders rond hedendaagse carrièremodellen. Deze modellen richten zich op zelfmanagement en subjectief loopbaansucces, en bevordert daarmee zelfsturing van de deelnemers. De workshop wil de ‘diepere systeemvraag’ stellen en zo de verschillende deelnemers bewust maken van de spanningen die erin henzelf en in het bredere systeem bestaan met betrekking tot oud en nieuw loopbaan denken. In die zin kan de workshop gezien worden als een initiatief dat bijdraagt aan bewustzijnsvergroting een culturele verandering.

 • inzicht in wat deze nieuwe werkrealiteit van jouw en je mensen vraagt.
 • kennis van je eigen loopbaansturende competenties.
 • handvatten hoe je carrière en loopbaanvraagstukken van je medewerkers effectief begeleidt en faciliteert.

Voor de workshop meten we van alle leidinggevende ook hun eigen loopbaan competenties middels het TalentLogiQs® attitude rapport, zodat ze naast handvatten voor hun medewerkers ook met gepersonaliseerde informatie en tips de deur uit gaan.

Benieuwd hoe zo’n rapport eruit ziet? Hier download je een voorbeeldrapport.

Tijdsbesteding

Deze interactieve workshop duurt: 8h. Er wordt een minimum van 12 deelnemers geadviseerd tot een maximum van 20.

De workshop stelt de deelnemers in staat om te onderzoeken:

 • Hoe het carrièrelandschap is veranderd in de laatste 50 jaar, hoe zij zich verhouden tot de veranderende carrièremodellen en waar zij de spanning tussen de modellen in zichzelf en in de organisatie als leidinggevende voelen.
 • Wat de rol van zowel de organisatie, de leidingevende, als het individu is in het huidige VUCA-werkwereld.
 • Hoe zij hun eigen carrière zien en wat hen drijft en motiveert.
 • Wat hun persoonlijke zelfsturende loopbaanattitudes zijn en wat zij zelf kunnen doen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. (Elke deelnemer ontvangt in de workshop het CareerCoach® attitude rapport met zijn persoonlijke attitudes en een werkboekje met oefeningen die de ontwikkeling van de loopbaanattitudes ondersteunen).
 • Inzicht in wat de eigen organisatie medewerkers aanbiedt met betrekking tot loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.
 • Hoe zij als Leidinggevende hun medewerkers kunnen coachen op loopbaanvragen en de ontwikkeling van loopbaanattitudes.

Resultaat leidinggevenden

 • Er is een mentaal denkkader gecreëerd rond nieuwe loopbanen en zelfsturende loopbaanattitudes.
 • Spanningen (intern en extern) van oude en nieuwe denkkaders zijn onderzocht.
 • Deelnemers hebben nagedacht over hun belangrijkste carrièremotivatoren en hun energiegevers in werk.
 • Eerste bewustzijn van de eigen loopbaanattitudes is gecreëerd en deelnemers hebben hun eigen rapport en ontwikkelpunten doorgenomen.
 • Deelnemers hebben de diverse mogelijkheden voor de ontwikkeling van zelfsturende loopbaanvaardigheden onderzocht en gedeeld.
 • De deelnemers hebben voor zichzelf concrete actiepunten genoteerd.
 • De bredere koppeling werd gelegd met interne aanbod over loopbaanontwikkeling binnen de organisatie.
 • Leidinggevende hebben inzicht in hoe ze de loopbaan attitudes kunnen gebruiken om hun medewerkers te coachen op een zelfsturende loopbaanhouding.